Home » Verkoop » Beoordelingsrichtlijnen

Beoordelingsrichtlijnen kozijnen en deuren

Na het monteren van kozijnen en deuren dient men bij het beoordelen hiervan de volgende beoordelingscriteria in acht te nemen
(niet van toepassing op glas*).

Beoordelingsrichtlijnen-binnen-klein

Bij beoordeling binnen:

• beoordelingsafstand 3 m1
• loodrecht op oppervlakte
• beoordeling zonder optische hulpmiddelen
• beoordeling bij diffus daglicht
• eventuele afwijkingen mogen niet storend zichtbaar zijn

Beoordelingsrichtlijnen-buiten-klein

Bij beoordeling buiten:

• beoordelingsafstand 5 m1
• binnen een ooghoek van 45º, verticaal en horizontaal
• beoordeling zonder optische hulpmiddelen
• beoordeling bij diffus daglicht
• eventuele afwijkingen mogen niet storend zichtbaar zijn

Beoordelingsrichtlijnen van lakwerk:

Op plaatsen waar laksystemen of andere oppervlaktebehandelingen in het zicht komen, mogen bij visuele beoordeling, bezien bij daglicht vanaf ooghoogte boven het maaiveld binnen een ooghoek van 45º (horizontaal/verticaal) en bezien met het ongewapende oog
op afstand van tenminste 5 meter voor lakwerk buiten en 3 meter voor lakwerk binnen voor het beschouwde oppervlak, in laksystemen geen storende effecten waarneembaar zijn in kleur- en/of glansgraad, stofinsluiting alsmede oppervlakte (structuur).

*Voor glas gelden andere beoordelingscriteria

Pladeko Ramen en Deuren