Generaal importeur Nederland Logo Internorm

Terug naar de homepagina

Subsidies

Op deze pagina vindt u alle subsidie meldcodes voor onze Internorm en TOPIC producten.

Pladeko is de enige leverancier in Nederland die voor haar producten meldcodes heeft voor het kozijn en het glas samen. De bewijslast voor de juiste U-frame waarde is dan naderhand niet meer nodig, zodat u vooraf zekerheid heeft m.b.t. de toekenning van de subsidie.

Bekijk de meldcodes