Home » Privacy

Privacy Policy

Pladeko Ramen en Deuren B.V., gevestigd te Deurne aan de Dr. Huub van Doornestraat 3, verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Telefoonnummer;
• Email adres;
• IP adres;
• Overige zaken zoals nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of zo ver daarvoor toestemming is gegeven door u.

Doelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
Bezoekers van de website
• Dienstverlening naar bezoekers te verbeteren
• Informeren over relevante producten en diensten
• Het versturen van een inhoudelijke nieuwsbrief
Pladeko Ramen en Deuren B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Gebruik van uw gegevens

Pladeko Ramen en Deuren B.V. zal de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
Bezoekers van website
• Gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief en informeren over relevante producten en diensten: na intrekken van de toestemming één jaar.
• Dienstverlening verbeteren: niet langer dan noodzakelijk, maar nooit meer dan één jaar.
Klanten
• Service doeleinden tien jaar.
• Garantie en reclamatie twintig jaar.
Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Pladeko Ramen en Deuren B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pladeko Ramen en Deuren of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging

Pladeko Ramen en Deuren B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. U kunt hiervoor een mail sturen aan info@pladeko.nl
Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Ook hiervoor kunt u een email sturen aan info@pladeko.nl

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Pladeko ramen en deuren of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen

Pladeko Ramen en Deuren B.V. kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, inclusief deze privacy policy, is gewijzigd.

Pladeko Ramen en Deuren