Home » Architecten middag 13 november 2013

architectenmiddag-november-2013

Architecten middag 13 november 2013

Deze middag vonden er presentaties plaats van:

– de heer Walluschnig van Internorm met als onderwerp: energie-efficiente bouwwijzen en de eisen die daarbij gesteld worden aan ramen en deuren;
WILT U OVER HET ONDERWERP “ENERGIE-EFFICIENTE BOUWWIJZEN EN DE EISEN AAN RAMEN EN DEUREN” NOG MEER INFORMATIE OF HEEFT U VRAGEN M.B.T. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN; NEEMT U DAN CONTACT OP MET PLADEKO RAMEN EN DEUREN – TEL. 0493-318561

– de heer Laane van Villanova Architecten met als onderwerp: een passiefhuis gaat minstens 50 jaar mee; wat nu?
WILT U OVER DIT ONDERWERP MEER WETEN, NEEMT U DAN CONTACT OP MET HET PASSIEFHUISCENTRUM – TEL. 0493-320332.

Daarnaast was er ruimschoots gelegenheid tot het bekijken van de producten in het Passiefhuiscentrum en informatie te verkrijgen van de vele aanwezige standhouders (producenten). Een geslaagde informele en leerzame middag.